Vakantie Bijbel Club

De Vakantie Bijbel Club is voortgekomen uit het Vakantie Bijbel Feest wat één keer per jaar georganiseerd wordt in het Muiderslotplantsoen in Zuilen.

 

De Vakantie Bijbel Club is elke tweede woensdag van de maand aan de Lessepsstraat 78.
Tijdens de club wordt er gezongen, een bijbelverhaal verteld en wordt er geknutseld.
Alle basisschoolkinderen zijn welkom. De club wordt geleid door vrijwillige buurtbewoners uit de wijk Zuilen.

Nieuwe data en tijden 2019
Woensdag 9 oktober van 15.00-16.30 uur
Woensdag 13 november van 15.00 – 16.30 uur
Woensdag 11 december van 15.00 – 16.30 uur